Okulumuz

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, 1454 yılında İstanbul’un Fener semtinde kurulmuş, tarihin en eski ve en görkemli okullarındandır. Okul, tarih içinde «Patrikhane Akademisi», «Kırmızı Okul» veya «Birinci Akademi», «Mekteb-i Kebir» isimleriyle de anılmıştır. 500 seneyi aşkın süre eğitim veren okul, İstanbul’un fethinden önce farklı isimlerle faaliyetini sürdürmüş, bugünkü adını, bulunduğu Fener semtinden esinlenerek almıştır.

Misyonumuz

Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi olarak misyonumuz öğrencilerimize güvenli bir ortamda kaliteli eğitim vermektir. Öğrencilerimizin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak, okulda öğrenmenin kalitesini arttırmak temel prensiplerimizdendir. Hedefimiz; çağın teknolojisini en faydalı şekilde kullanabilen, 21. yüzyılın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen ve onu aşan, çevresi ile barışık, uyumlu, araştırmacı ruhu ve sorumluluk bilinci gelişmiş, katılımcı, sevgi dolu, şahsiyetli bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz; Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak şekilde donanımlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim, bilim ve kültür merkezi olmaktır. Aynı zamanda örf, adet ve geleneklerimizden aldığımız güçle, kimliğine, tarihine ve kültürüne sahip çıkarken evrensel değerleri yakalayabilen, sorumluluk sahibi, yaratıcı, özgüveni tam, bilime saygılı, hedefleri olan, estetik beğenileri gelişmiş, sağlıklı iletişim kurabilen, kendini geliştiren, başarıyı hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, lider olabilen, toplum tarafından takdir edilen bireyler yetiştirmektir.