ERASMUS+ “WALKING THE TALK”

Özel Fener Rum Ortaokulu olarak, 2019 Yılı Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) kapsamında “Walking the Talk” (2019-1-EL01-KA229-062507­_3) adlı projeyle hibe almaya hak kazandık. İki yıllık olarak planlanan proje, 2019 yılının Ekim ayında başladı. Projede yer alan ülkeler; koordinatör ülke Yunanistan, Türkiye, İtalya ve Çekya’ydı. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı sınıf dışı eğitimin son derece etkili ve faydalı olduğu fikrinden yola çıkan projenin nihai amacı, proje çıktısı olarak; fen bilgisi, matematik, coğrafya, İngilizce, drama gibi alanlarda, toplam 32 ders planından oluşan bir kitapçık hazırlamaktı. Projenin genel amaçları ise; öğrencileri; öğrenmeye karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri, yaşadıkları ülkeyi ve partner okulların ülkelerini daha iyi tanımaları, bu ülkelerin tarihi ve coğrafi geçmişi hakkında bilgi sahibi olmaları için desteklemek ve uluslararası arkadaşlıklar kurmaları, empati geliştirmeleri, bilişim teknolojilerini ve yabancı dilleri aktif olarak kullanmaları gibi bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmek, kısaca öğrencilerimizin özgüvenleri gelişmiş bireyler olmalarını sağlamaktı. 

Projenin ilk hareketliliği kapsamında altı öğrenci ve üç öğretmenden oluşan bir grup 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Yunanistan’ın Livadya şehrindeki Ploytarcheio okulunu ziyaret etti. Bu hareketlilik kapsamında öğrenci ve öğretmenler bir zamanlar dünyanın merkezi olarak kabul edilen Delfi’yi ve Atina’daki Akropolis ile Akropolis Müzesi’ni ziyaret etmiş, Yunan tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatına sahip olmuştur. Mart 2020 yılı için İtalya’ya yapılması planlanan ikinci hareketlilik ise Covid-19 salgınının ortaya çıkması nedeniyle yapılamamış, sonrasında ise o dönem salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’daki partner okul Varese – Fondazione Sant’ Agostino projeden çekilmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde bitmesi planlanan projenin süresi programın tamamlanabilmesi amacı ile bir yıl uzatılmıştır. Projenin ikinci hareketliliğine okulumuz ev sahipliği yaptı. 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşen hareketlilikte Prens Adaları (Heybeliada ve Büyükada) ile Sultanahmet Bölgesi ziyaret edilmiştir. Üçüncü ve son hareketlilik ise 20-24 Haziran 2022’de Çekya’nın Banov köyünde yer alan Zakladni Skola Josefa Bublica okulunun ev sahipliğinde gerçekleşmiş, bu hareketlilikte Özel Fener Rum Ortaokulu’nu on bir öğrenci ve altı öğretmenden oluşan bir grup temsil etmiştir. Zlin Lesna Hayvanat Bahçesi ve Flower Garden bu hareketlilik kapsamında ziyaret edilen yerlerdir. Her üç hareketlilikte de temel etkinlikler; tüm katılımcılar tarafından uygulanan fen, matematik, coğrafya, tarih, yabancı dil alanlarında yapılan, ve yaşayarak öğrenmeyi – öğretmeyi hedefleyen sınıf dışı (outdoor) derslerdi.

31 Ağustos 2022’de tamamlanacak olan “Walking the Talk” projesinin tüm detaylarına https://walkingthetalk.eu sitesinden ulaşabilirsiniz.